Komunikat startowy PAT2021

Organizator

„Ośrodek Sportu i Rekreacji” w Pobiedziskach oraz „Oriento Expresso Team” w dniu 28/08/2021 organizują rajd przygodowy mający na celu przedstawienie atrakcji ziemi Pobiedziskiej i jej okolic oraz krzewienie kultury fizycznej wśród mieszkańców Pobiedzisk i przyjezdnych turystów.

Baza rajdu

Baza rajdu będzie się mieścić na stadionie miejskim OSiR w Pobiedziskach przy ulicy Kiszkowskiej 7. Baza wraz z szatniami i toaletami będzie czynna dla uczestników od godziny 8:00 do godziny 20:00. W bazie mieścić się będzie BIURO ZAWODÓW w którym przed startem należy odebrać pakiet z numerem startowy.

Harmonogram zawodów

8:00 – otwarcie biura zawodów                                                                                                
8:45– odprawa techniczna (Boisko Huraganu Pobiedziska)
9:00 – start rajdu
19:00 – limit dotarcia zespołów na metę
20:00 – zamknięcie bazy rajdu

Trasa i Uczestnictwo

Trasa rajdu liczyć będzie około 75km, którą trzeba będzie pokonać na rowerze, biegiem oraz kajakiem w zespołach dwuosobowych wykonując po drodze w określonych miejscach przewidziane przez organizatora zadanie specjalne.

ETAP 1 – odcinek rowerowy około 30km, kolejność zaliczania punktów jest obowiązkowa – na końcu etapu STREFA ZMIAN
STREFA ZMIAN – na strefie dostęp do wody i małego przepaku.
początek (ETAP 2) KAJAK pętla około 6km, dowolna kolejność zaliczania punktów,
początek (ETAP 3) BnO, trudniejszy nawigacyjnie odcinek, dowolna kolejność zaliczania punktów (około 12 km)
ETAP 4 – odcinek rowerowy około 25 km poprowadzony po drogach asfaltowych jak i po szutrach i duktach leśnych, kolejność zaliczania punktów jest obowiązkowa. Koniec etapu znajduje się w bazie zawodów.

Zadania specjalne

Kary za opuszczenie zadania to dodatkowe 45min do wyniku na mecie.  Sprzęt niezbędny do wykonania zadań specjalnych zapewnia organizator. O pierwszeństwie w wykonywaniu zadań decyduje kolejność przybycia ekip na miejsce w którym odbywa się zadanie specjalne. Czas postoju nie jest odliczany od wyniku końcowego.

Bezpieczeństwo na trasie

Prosimy zachować szczególną ostrożność podczas przekraczania dróg asfaltowych. Podczas etapu kajakowego obowiązkowo należy mieć ubrany kapok, a podczas etapów rowerowych kask rowerowy. Obowiązkiem każdego uczestnika jest posiadanie naładowanego telefonu komórkowego. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW.

Klasyfikacja końcowa

O miejscu w klasyfikacji decyduje liczba potwierdzonych punktów kontrolnych, w przypadku takiej samej liczby potwierdzonych punktów kontrolnych o miejscu decyduje czas. Po przekroczeniu limitu czasu zawodnikowi odejmowane są punkty (0.1 PK za każdą minutę spóźnienia). Przy spóźnieniu większym niż 30 minut zawodnik nie jest klasyfikowany.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *